C71

C71

SMJER KRETANJA VOZILA DO RASKRIŽJA NA KOJEM JE ZABRANJENO SKRETANJE ULIJEVO

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x40 cm

90x60 cm

135x90 cm

Opis znaka

Znak »Smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo« (C71) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja. Znak se postavlja na prvo križanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;