C16

C16

PRESTANAK SVIH ZABRANA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

znak »prestanak svih zabrana« (C16) označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti;