C12

C12

PRESTANAK ZABRANE PRETJECANJA ZA TERETNE AUTOMOBILE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

znak »prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile« (C12) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima; Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja za teretne automobile;