A50B
Next Image

A50

PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

HI folija

Dimenzije

60x60x60 + (30x100)x3 cm

90x90x90 + (30x100)x3 cm

120x120x120+(30x100)x3

Opis znaka

znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A50) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica. Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku. Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;