A31B

A31

NEUTVRĐENA BANKINA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »neutvrđena bankina« (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina;