A27B

A27

RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »raskrižje s kružnim tokom prometa« (A27) označuje blizinu križanja na kojem se promet odvija kružno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;