B02B

B02

OBVEZNO ZAUSTAVLJANJE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

HI folija

Dimenzije

60 cm

90 cm

120 cm

Opis znaka

Znak "obvezno zaustavljanje" (B02) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koj na kojilazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje. Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;