B27B

B27

NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

Znak »najmanja udaljenost između vozila« (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati. U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;