B23B

B23

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA VISINA PREMAŠUJE ODREĐENU VISINU

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

Znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu« (B23), označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;